Alle er enige i at noe av det viktigste i norsk idrett er å holde flest mulig aktive lengst mulig.

I den pågående debatten rundt valget av ny Idrettspresident for eksempel har temaet fått mye fokus, særlig i form av at økte priser og trangere økonomiske tider også rammer idrettslagene og deres medlemmer. Men for oss som har jobbet i idretten i mange år er dette ikke en ny problemstilling.

Det koster mye å drive et idrettslag av en viss størrelse. For vår del koster det mange hundre tusen hvert år å drive junioravdelingen, med påmeldingsavgifter, dommerkostnader etc.

Uten inntekter er det umulig å drifte.

Samtidig har vi i Kragerø Håndball i svært mange år hatt fokus på at "billetten" for å være med må være så lav som mulig. I flere år har vi derfor gjort grep og tiltak for at økonomi ikke skal være en barriere, og har flere ressurspersoner som har jobbet med dette lenge.

Lav kontigent og støtte til å dekke utgifter - Kontigenten er satt så lavt som mulig (og ganske mye lavere enn flere andre klubber vi sammenligner oss med) - og er beregnet ut fra at klubben skal kunne betale utgiftene til å drive. Kontigentene er ikke noe klubben "tjener" penger på. I beste fall er det et null-regnskap, der kontigenetene bidrar til å dekke inn helt nødvendige utgifter.

Vi har i mange år hatt ressurspersoner som søker på midler i kontigentkasser og tilskuddsordninger slik at de som ikke har midler til å dekke kontigenten selv får hjelp til dekke denne av klubben. For å dekke spillerlisens og forsikringer har også Norges Håndballforbund laget en egen tilskuddsportal.

Gratis inngang - Vi er også en av få klubber som ikke tar inngansbillett på kamper i junioravdeling. Man skal slippe å vurdere om man har råd til å se egne barn spille kamper, og vi ønsker derfor å være med på å redusere familienes utgifter.

Lager av treningstøy - For de som trenger har vi et lite lager tøy og utstyr hvor det deles ut "jevnt og trutt".

Lagkasser for å subsidiere sosiale tiltak - Det er fokus på at inntekter fra klubbens dugnader skal gå til lagenes egne lag-kasser som brukes til å subsidiere deltagelse på feks cuper, og det er egne dugnader for å bidra til at det økonomiske ikke skal være en barriere til å delta på sosiale ting i lagene.

 

Vi tenker at kampen mot økonomi som barriere er helt avgjørende. Norge har ikke råd til å stenge barn og unge ute fra idretten.

I vår lille målestokk gjør vi så godt vi kan.

Så må andre jobbe mot beslutningstagere for å vise at barne- og ungdomsidrett, og voksenidretten er en investering som gir lavere utgifter på en rekke andre områder i samfunnet. Det er viktig å synliggjøre den enorme verdien idretten leverer hver eneste dag i alle landets kommuner.