Det er mange som gjennom tiden har vært viktige bidragsytere til vår klubb. En av dem som virkelig har gjort en innsats for spillernes ve og vel er Ivar.

Fra i dag har han pensjonert seg.

Vi vil derfor takke for det arbeidet han har gjort som fysioterapeut for Kragerø Håndball i mange år! Hans innsats for å hjelpe spillere med små og store skader har vært en uvurderlig ressurs for klubben.

Det er ingen tvil om at håndballsporten er skadeutsatt, og derfor har det vært viktig å ha et støtteapparat som både har kunnskap om å forebygge og behandle skader, og bidra til at spillerne har kunnet komme tilbake i kamp igjen.

En stor takk til Ivar for alt det du har gjort for Kragerø Håndball. Du har vært en viktig del av støtteapparatet til klubben.

Vi ønsker deg alt godt i din pensjonisttilværelse!