"VI ER KRAGERØ HÅNDBALL, bredde og elite - hånd i hånd"

Håndballidretten er i stadig utvikling og det stilles store krav til fysiske, tekniske, mentale og taktiske ferdigheter. Kragerø IF Håndball skal til enhver tid være oppdatert på hvilke ferdigheter/kunnskap trenere, spillere, dommere og annet støtteapparat bør utvikles innenfor. Vi skal god struktur på å følge sportslige hoved- og delmål, og evaluere disse etter endt sesong.

Vi skal gi våre spillere, trenere og dommere et langsiktig utviklingsløp fra første treningsår. Alle utøvere skal få en trenings- og kamphverdag preget av håndballglede, fokus på utvikling og en sunn balanse mellom mestring og utfordringer, innenfor de rammene vi har i klubben.

Overordnet sportsplan for Kragerø IF Håndball

Vi ønsker å ta nye steg mot topphåndballen etter mange år uten elite- og første divisjonsspill.

Klubbens 5 års målsetning: 

Inneværende sesong (22/23):

 • 3.divisjon for menn og kvinner, med opprykk til 2.div for herrer. 
 • Bringserien med G 16
 • G 16 til nasjonalt sluttspill 
 • Deltakelse i Norden cup for G 16
 • Felles klubbcup for alle lag 9-16 år - en i vårsesong og en på høsten i Norge
 • Spillere på yngre landslag 
 • Spillere på regionale landslagslagssamlinger og landsdelssamlinger
 • Spillere på bylagsturnering
 • Etablere styrke/trimrom under tribunen
 • Øke rekruttering og beholde spillere

Sesongen 23/24

 • Herrelaget spiller i 2.divisjon 
 • Damelaget i 3.divisjon 
 • Lerøyserien med G 18
 • Hospitering hos Rema 1000 lag
 • Klubben få elitelisens
 • Felles klubbcup for alle lag 9-16 år, 1 utenlands og 1 i Norge
 • Spillere på yngre landslag
 • Spillere på regionale landslagssamlinger og landsdelssamlinger
 • Spillere på bylagsturnering
 • En eller flere trenere med trener 2 utdanning
 • Klubbcuper
 • Øke rekruttering og beholde spillere

Sesongen 24/25

 • Herrelaget spiller i 1.divisjon ev 2. divisjon avh av klubbsamarbeid og tilgang på nye spillere
 • Lerøyserien med G 18 
 • Damelaget i 3.divisjon
 • Spillere på yngre landslag
 • Spillere på regionale landslagssamlinger og landsdelssamlinger
 • Spillere på bylagsturnering
 • Klubbcuper
 • Øke rekruttering og beholde spillere

Sesongen 25/26

 • Herrelaget spiller i 1.divisjon
 • Damelaget i 3.divisjon
 • Spillere på yngre landslag 
 • Spiller på rekruttlandslaget
 • Spillere på regionale landslagssamlinger og landsdelssamlinger
 • Spillere på bylagsturnering
 • Klubbcuper
 • Øke rekruttering og beholde spillere

Sesongen 26/27

 • Herrelaget godt etablert i 1.divisjon 
 • Damelaget i 3.divisjon
 • Spillere på yngre landslag
 • Spiller på rekruttlandslaget
 • Spillere på regionale landslagssamlinger og landsdelssamlinger
 • Spillere på bylagsturnering
 • Klubbcuper
 • Øke rekruttering og beholde spillere

Klubbens visjoner 

 • Sosial møteplass der alle skal føle seg trygge og sett
 • Alle skal med, uavhengig av etnisitet, kulturell bakgrunn, økonomi og religion
 • Fortsette med god økonomistyring
 • Ivareta breddeidretten, og samtidig ta steg opp til 1.divisjon
 • Klubbutvikling - sportslig og organisatorisk

Verdier

 • Alle skal oppleve mestring, trygghet og få utfordringer når de spiller håndball i Kragerø IF Håndball
 • Positiv opptreden hvor man viser respekt for hverandre, dommeren og i hallen. Fairplay i kamper.
 • Nei til diskriminering, mobbing og seksuell trakassering
 • Respektere ulikheter
 • Fremme engasjement og innsatsvilje hos spillere, trenere og foresatte
 • Være lojal til klubbens verdisyn, organisasjon og sportsplan  

Utvikling i Kragerø IF Håndball

 • være løsningsorienterte
 • vise samarbeidsevne
 • ønske om å utvikle seg og tilegne seg mer kunnskap både internt og eksternt
 • ta lærdom av hverandre
 • være konstruktiv
 • motivere flere voksne til å bidra i klubben 

Hvordan vil det være å spille håndball i Kragerø IF håndball? 

 • Håndballspillet er i stadig endring, og det stilles store krav til fysikk, taktiske og tekniske evner, samt mentale ressurser. Fokus på å gi spillere og trenere god og nyttig innsikt i disse ferdighetskravene.
 • God treningskultur hvor det tas hensyn til belastning, hvile og restitusjon for spillerne. 
 • Opplæring i styrketeknikk for å unngå skader, samt ha fokus på skadeforebyggende trening. 
 • Rask, fremtidsrettet håndball med kjapp ankomst og utgruppert/offensivt og tøft forsvar. 
 • Det skal være en rød tråd fra senior og ned til de yngste lagene i forhold til de ulike fasene av håndballspillet. Ved klubbsamarbeid skal det være god overføringsverdi mellom klubbene, og klare linjer på hvilken strategi man skal ha for håndballspillet og fysisk og mental trening. 

Sports-og skoleringsplan - felles for alle lag

 • Alle lag (trenere og støtteapparat) skal gjøre seg kjent med, og følge Kragerø IF Håndball`s sportsplan
 • Det er forventet at trenere skal være orientert og ha kunnskap om hvilke fysiske, tekniske, taktiske og mentale ferdigheter som skal vektlegges på de ulike alderstrinnene (se skoleringsplan) - og implementere disse i sin trenings- og kamphverdag. 

Hvordan er Kragerøspilleren?

 • Blid, høflig, oppmerksom og respektfull
 • Lojal mot klubb, trenere, spillere, støtteapparat og andre
 • Ønsker å utvikle seg, og søker utfordringer og mer kunnskap= ta bort. Viser innsatsvilje (søke utfordring og mer kunnskap er nok ikke for alle...?)
 • Spiller håndball fordi er morsomt og sosialt, men kan også ha store ambisjoner - det er plass til alle!
 • Er løsningsorientert
 • Er stolt over å være Kragerøspiller
 • Viser fair-play

Hvordan er Kragerøtreneren?

 • God leder som forholder seg til organisasjonen, dens vedtekter og sportsplan, på en lojal og respektfull måte
 • Er ærlig, gir og får tillit og respekt. "Ser" hver enkelt. 
 • Gir spillerne mestring ved å legge til rette for tilpasset aktivitet og nivå
 • Er opptatt av fair play
 • Er opptatt av å utvikle seg 
 • Oppsøker og tilegner seg ny og oppdatert kunnskap
 • Har trenererfaring, spillererfaring og/eller trener 1 utdanning.
 • Ønske om å ta trener 2 utdanning.
 • Er samarbeidsvillig - bygge klubb - ikke bare lag

Retningslinjer for trenere i Kragerø IF Håndball

Planer for laget:

 • Hvert lag skal lage halvårs- eller årsplaner som viser hvordan laget skal utvikles i henhold til sportsplanen, oversikt over seriespill, cuper de skal delta på osv. Denne skal fremlegges for klubbutvikler og sportslig leder innen 1.september. =bra, men ambisiøst!
 • Hovedtrener fremlegger forslag til årsplan for laget (innen  25.april) som er basert på lagets målsetting; treningsstart etter sommerferien, ønsker om treningstider og antall treninger neste sesong, treningskamper og turneringer. 
 • Årsplanen fremlegges for spillere, foreldre og støtteapparat på spillermøter/foreldremøter før sesongstart. Disse foreldremøtene skal gjennomføres for hele klubben innen en tre ukers periode tidlig høst. Det skal være med en representant fra styret eller sportslig utvalg, samt klubbutvikler. 

Sportslige mål og utvikling for hvert enkelt lag

Hovedtreneren er hovedansvarlig for den sportslige utviklingen, og at sportsplan og skoleringsplan følges. Han har også hovedansvar for lagledelse under kamper. Hovedtreneren skal utarbeide en sesongevaluering hvor oppnådde resultat sammenstilles mot utarbeidet sesongmål. = sammenlignet med ??

Hovedtreneren har også ansvar for at de fastsatte sportslige mål kommuniseres på en klar og tydelig måte til spillerne og foreldregruppen vedrørende

 • deltakelse serie og cuper
 • satningsturneringer, prioriteringer
 • breddeturneringer
 • evnt. kriterier for utvelgelse av spillere

Spillerutviklingssamtale

Hovedtrener skal fom. 13 år gjennomføre spillerutviklingssamtaler med alle spillerne minimum en gang per år. Helst 2 ganger slik at man får evaluert utviklingsmål. Emner:

 • spillerens sosiale miljø og trivsel på lag og i klubb
 • Hva er spilleren god på? Hva er treneren god på?
 • Utviklingspotensial for spilleren - sportslige utviklingsmål når det gjelder fysiske, tekniske, taktiske og mentale ferdigheter
 • konstruktiv tilbakemelding fra både spiller og trener
 • se skjema for utviklingssamtalen i lenker under her 

Ansvar i forhold til spillere/laget/støtteapparatet/foreldre

Hovedtrener skal (i samarbeid med sosialkomitè i laget) arbeide målbevisst for god sosial samhørighet i treningsgruppa og trenerteamet. 

Hovedtrener skal ha et forpliktende samarbeid med sine kontaktpersoner og foreldre. Disse skal sammen arrangere spillermøter 1-3 ganger , spillerutviklingssamtaler 1-2 ganger per år og foreldremøter minst 1 gang per år, helst 2.

Hovedtrener skal ha en høflig omgangsform med alle. Negativ kritikk fra enkeltpersoner (spillere/foreldre) tas opp på en konstruktiv måte med de som har fremsatt kritikken. Ved behov kan saker rapporteres til sportslig utvalg. Sportslig utvalg kan bistå både trener, spiller og foresatte, samt delta på møter. Ved videre uenighet meldes saker inn til sportslig utvalg, og behandles der. Beslutningen som tas der, skal respekteres av alle involverte parter. 

Hovedtrener/støtteapparat og foreldre har ansvar for at spillerne representerer klubben utad på en sporstlig og verdig måte. Dette skjer ved å punktlig følge de regler og inngåte avtaler som til enhver tid gjelder. Alle spillere, trenere og foresatte skal praktisere Fair Play både på og utenfor banen når de representerer Kragerø IF Håndball. 

Alle trenere og lagledere skal stille i utdelte Kragerø IF Håndballs treningsklær til alle kamper. 

Samarbeid med andre

Hovedtreneren skal arbeide målbevisst for godt sosialt og sportslig samarbeid med andre årstrinn i håndballavdelingen, og evnt andre grupper (feks fotball) i allianseklubben.

Trenerne representerer Kragerø IF Håndball utad og skal fremstå på en måte som skaper tillit og respekt. Det henstilles spesielt i forhold ti til dommere og da spesielt yngre dommere. 

Hovedtrener/trenere skal forøvrig forholde seg til instruksjoner gitt fra sportslig utvalg. 

Trenerkompetanse

Kragerø IF Håndball ønsker godt skolerte trenere med håndballfaglig kompetanse/erfaring og lederegenskaper. Kragerø IF Håndball betaler utdanningsløp for sine trenere. Ved ulike seminarer dekkes de faglige forelesningene. Ved overnatting/middag må det søkes styret/styreleder om kompensasjon dersom det er mer enn to som ønsker å delta. 

 • lek med ball: barneidrettskurs og oppfølging av sportslig leder/klubbutvikler
 • 6-8 år: barnehåndball kurs/håndballerfaring
 • 8-10 år: påbegynt trener 1/håndballerfaring, deltakelse på barnehåndballseminar
 • 10-12 år: fullført trener 1/håndballerfaring
 • 12-14 år: fullført trener 1, deltakelse på ungdomstrenerseminar, deltakelse på trenermøter med regionen
 • 14-16 år: påbegynt trener 2, deltakelse på ungdomstrenerseminar, deltakelse på trenemøter med regionen
 • 16-18 år: påbegynt trener 2, deltakelse på ungdomstrenerseminar
 • seniornivå: fullført trener 2

Mangel på formell trenerkompetanse utover trener 1 kan kompenseres ved praktisk erfaring som håndballspiller, trener eller annen idrettsbakgrunn. Dog alle må sette seg inn i utviklingen som har skjedd i håndballen de siste 5 årene, for å kunne gi spillerne best mulig veiledning. 

Kragerø IF Håndball ønsker å gi lag fom. 14 år besøk av eksterne trenere (dersom det lar seg gjøre).

Foreldre med tilstrekkelig håndballfaglig kompetanse, og ønske om å trene lag i Kragerø IF Håndball, er også velkomne til å trene lag i eldre årsklasser (fom 14 år).

 

Krav til klubben ved rekruttering/ansettelse av nye trenere

 • Alle trenere skal passe klubbens filosofi/sportsplan 
 • Assistenttrenere: skal passe klubbens filosofi/sportsplan 
 • Klubben har oversikt over trenere til yngre klasser, foreldretrenere, ungdomstrenere og ledige trenere lokalt. Trenere bør ha kvaliteter som gode lagledere, gode menneskekjennere, gode håndballfaglige kunnskaper, ønske om å lære og utvikle seg som trener, vilje til å være med over tid.

Hvordan sikre at sportsplanen følges

 • leder av sportslig utvalg, sammen med klubbutvikler, har et overordnet ansvar for at sportsplanen gjøres kjent og at den forankres i alle ledd i klubben 
 • trenerne skal ha et eieforhold til sportsplanen og skoleringsplanen og det skal være et levende dokument for alle involverte
 • gjennomføre trenermøter der sportsplanen presenteres og trenerne blir kjent med den
 • alle trenere forpliktes til å lese gjennom sportsplanen og bekfrefte at innholdet er lest og forstått
 • gjennomgang av skoleringsplan gruppevis i forhold til alderstrinn 
 • work shops på tvers av lag
 • hospitering på andre lags treninger og kamper
 • be om veiledning og hjelp dersom man er usikker på noe. Ingen kan alt! 

Samarbeid med andre klubber

 • tydelige samarbeidsplaner som er gjennomførbare og gagner begge klubbene
 • God kommunikasjon mellom klubbene når spillere trener med annen klubb og i tillfelle overgang

Organisasjonskart sport

 • Sportslig utvalg 
 • Leder av sportslig utvalg samt medlemmer av utvalget
 • Ev. trenerutvikler 
 • Klubbutvikler
 • Trenerforum/trenermøter
 • Trenere A-lags nivå
 • Yngres trenere

Prinsipp for laguttak og spilletid 

Det skal tilstrebes tilnærmet lik spilletid og rullering på spilleplasser på yngre lag:

 • aktivitetsturneringer 6-8 år
 • aktivitetsturneringer 9-10 år 
 • aktivitetsserie 11 år 
 • seriespill 12 år 

Ved ungdomshåndball fra 13 år og oppover kan man differensiere på spilletid på nivå 1 lag, på nivå 2 skal det tilstrebes tilnærmet lik spilletid. Utjevning av spilletid skal primært foretas i nivå 2 serien. I nasjonale serier som Bring og Lerøy, står man fritt til å disponere spillere slik trenerne mener er mest hensiktsmessig. Noe som er kommunisert med spillere og foresatte i forkant. Dersom det er ønskelig for en eller flere spillere å spille færre kamper i løpet av en sesong/periode, skal man forsøke å ta hensyn til det så langt det lar seg gjøre. Det oppmuntres til at spillere ikke slutter i sesong, da er det viktig å heller gjøre tilpasninger i forhold til treningshverdag, kampprogram og det sosiale. 

Prinsipp for hospitering

Med hospitering menes et fast treningsopphold på eldre årstrinn, en eller flere økter i uka i en avtalt periode. Det kan også forekomme enkeltvise, spredte treninger. Spiller følger parallellt eget årstrinn resten av treningene i hospiteringsperioden. Tilbudet om hospitering vil bortfalle dersom spilleren ikke holder det påkrevde ferdighetsnivået, spilleren ikke er moden nok til å være i en eldre treningsgruppe, eller at spilleren nedprioriterer treninger med eget årstrinn. Spilleren bør fortrinnsvis spille kamper på eget årskull dersom kamper kolliderer med eldre årskulls kamper. 

En spiller vil ha sin tilhørighet til årstrinnet, og spillerens "overordnede" er årstrinnets hovedtrener. All hospitering og utlån av spiller til andre lag i klubben, skal gå gjennom spillerens trener (og spillerens foresatte). Dette innebærer at ingen annen trener skal henvende seg direkte til spiller angående dette. Når en spiller er under hospitering eller utlån vil denne under trening/kamp være underlagt dette årstrinnets hovedtrener. Men hovedtrener på "riktig årskull" har hovedansvar for å tenke på spillernes totale trenings- og kampbelastning. 

Hospitering er primært et ledd i enkeltspilleres utvikling, men kan også i kortere perioder kunne benyttes for å styrke/toppe en overliggende treningsgruppe/lag i forbindelse med sporstlige utfordringer (eksempelvis Bring- og Lerøyserien). Hospitering skal primært ikke benyttes for spillere yngre enn J/G 12 år. 

 

Prinsipp for utlån 

 

Prinsipp for representasjon og talentutvikling 

SPU (spillerutviklingstreninger) 13 år: trener/lagleder har kontakt med aktuell SPU trener i Region Sør. Hovedtrener/lagleder melder inn hvilke spillere som deltar fra gang til gang (det er ønskelig at det rulleres på alle spillere - såfremt de holder et ok nivå) det første året det er SPU samlinger (13 år). Klubben får tildelt antall spilleplasser utfra antall spillere registrert i min håndball i fjorårssesongen.

SPU 14 år: SPU trener kaller inn aktuelle spillere. Dialog med hovedtrener. 

SPU 15 og 16 år: SPU trener kaller inn aktuelle spillere.

Landsdelssamling 17 år: RLM trenere kaller inn aktuelle spillere. 

RLM 15, 16 og 17 år: regionale landslagstrenere kaller inn aktuelle spillere. 

 

Påmelding i seriespill

Alle lag i Kragerø IF Håndball skal meldes på i regional serie (Region Sør) fom. 11 år. Styreleder og klubbutvikler er ansvarlig for påmelding. Fra 10 år og nedover er hvert lags hovedtrener/lagleder ansvarlig for å melde på sitt/sine lag til aktuelle aktivitetsturneringer i TA (turneringsadmin). Det er viktig at det meldes på riktig antall lag slik at spillerne får mest mulig spilletid. Ingen liker å sitte på benken!

Vi har et overordnet mål om å ha ungdomslag som kvalifiserer seg til Bring (16 år) - og Lerøyserien (18 år) på både jente- og guttesiden. 

Der det er nok spillere til å melde opp i mer enn 1 serie (stille 2 lag), skal det tilstrebes å ha lag i både nivå 1 og 2. 

 

Innmelding av antall spillere til sportslig utvalg

For å kunne melde på riktig antall lag i seriespill, MÅ hvert enkelt lag kartlegge hvor mange spillere som skal være med neste sesong innen 15.april. Dette pga påmelding til seriespill for neste sesong er 30.april. Dersom man melder at man skal være med, men trekker seg før 1.oktober vil man bli belastet med 1/2 treningsavgift. Trekker man seg etter dette vil man bli belastet full treningsavgift. 

 

Prinsipp for hvile og belastning

Hovedtreneren skal styre belastningen på sine utøvere slik at de unngår å komme i faresonen for belastningssakder og overtrening. De skal sørge for at det blir lange nok pauser gjennom året til at overskudd skapes. Hovedtreneren bør "utdanne" sine spillere til å forstå viktigheten av hvile, søvn, mat og alternativ trening for å bli en smartere og bedre håndballspiller som kan spille håndball i mange år. 

NHF har utarbeidet en oversikt over antall kamper en utøver kan spille innenfor gitte tidsrom. Se lenken for mer informasjon. 

 

Retningslinjer for ulike årstrinn og lag i Kragerø IF Håndball

Organisering av trenere, lagledere osv. for hvert enkelt lag:

Hvert lag ledes av en hovedtrener. Man kan ha en eller flere assistenttrenere. Hvert lag må ha en lagleder. Støtteapparatet for det enkelte lag skal i tillegg bestå av en økonomikontakt, kioskkontakt og dugnadskontakt. En eller flere foreldre kan bistå trenerne under kamper, cuper, treningsleire osv. 

På seniornivå (fom 2.divisjon) bør laget ha materialforvalter og en sekretariatskontakt. Klubben kan/bør legge til rette for samarbeidsavtaler med fysioterapeut/kiropraktor og lege.

Treninger: 

Hvert lag skal 

 

Prinsipper for laguttak og spilletid

Laguttak: 

Spilletid: se anbefalinger under hvert enkelt alderstrinn. Dersom en spiller ønsker å å spille færre kamper en sesong eller i en periode, skal man forsøke å ta hensyn til det så langt det lar seg gjøre. 

 

Retningslinjer ved forespørsel fra spillere/lag om overgang til og fra Kragerø IF Håndball

Regler ved hendvendelse fra spillere/lag som ønsker å komme til klubben

Dersom en trener /lagleder/oppmann i et lag blir kontaktet av en annen spiller/foresatt/klubb som ønsker å komme til Kragerø IF Håndball skal sportslig utvalg informeres umiddelbart

Regler for hendvendelse til spillere/lag i andre klubber: 

 • avklares med sportslig utvalg
 • send henvendelse til spillereren(e)s nåværende klubb om at Kragerø IF Håndball ønsker å kontakte spilleren. Avvente svar fra klubben før kontakt (innen rimelig tid).
 • For spillere under 16 år skal foresatte til spilleren kontaktes FØR spilleren. 
 • Avholde møte med spilleren og foresatte. 
 • La spilleren få mulighet til å trene med laget før avgjørelse om overgang tas.

Treningssamarbeid med andre klubber

Det skal avklares med sportslig utvalg ev. også styret før treningssamarbeid med andre lag inngås. 

 

Retningslinjer for dommere i Kragerø IF Håndball

se her - legg inn lenke til sommer undersiden 

 

Norges håndballforbund har laget en utviklingstrapp fra de første treningsår og oppover. Den har fokus på utvikling av fysiske, tekniske, taktiske og mentale ferdigheter. Den legger til rette for mestring, men også utfordringer for ulike aldersgrupper. Norges håndballforbund har også laget ulike "skoler" hvor både trenere, spillere og andre kan få tips og råd til hva man kan jobbe med for å bli en bedre og mer robust hånballspillere. Se mer på lenkene nedenfor: 

Utviklingstrappa

Forsvarsskolen

Målvaktsskolen

Skuddskolen

Håndballtreneren

Skadefri

Håndballfysisk trening