VELKOMMEN SOM FORESATT I KRAGERØ IF HÅNDBALL!

Her får du informasjon om det å være foresatt i Kragerø IF Håndball.

Foreldrekontakter:

Foreldrekontaktene har en viktig rolle i lagene, og det må prioriteres å få på plass dette før hver sesong. 

Alle lag skal ha minst to foreldrekontakter. Foreldrekontaktenes hovedansvar er: 

 • Kontaktpunkt mellom laget og sportslig utvalg/styret. 
 • Kontaktpunkt mellom spillerne og lagledelsen. 
 • Kontaktpunkt mellom foreldrene og lagledelsen. 
 • Organisering av sosiale aktiviteter innad i laget. 
 • Ansvarlig for at planlagte reiser blir gjennomført som avtalt (ofte sammen med lagets trenere) 
 • Organisering av initiativ fra klubben, eksempelvis loddsalg og dugnader. 
 • Organisering av dugnader for laget. 
 • Ansvarlig for lagkasser. 
 • En kan med fordel ha ulike personer som har ansvar som sosialkontakt, dugnadskontakt, økonomikontakt og dugnadskontakt 
 • Påse at lagets utstyr, drakter og førstehjelp, er komplett. Påse at laget bruker klubbens drakter iht regelverk. Ha oversikt over behovet for nye drakter og utstyr og sørge for at spillerne har riktig bekledning. Samle inn drakter dersom noen slutter. Ansvarlig for å sende inn utstyrslister når det bestilles treningstøy og annet utstyr. 
 • Oppdatere laglister og holde disse ajour ift klubben. 
 • Sørge for at spillerne er innmeldt i Kragerø IF Håndball og at de har betalt lisens. 
 • Ansvarlig for forberedelser og gjennomføring av hjemmekamper. Skaffe vakter til sekretariat. 

Foreldremøter:  

Klubben oppfordrer lagene til å gjennomføre minimum to foreldremøter per sesong. Møtene bør ledes av foreldrekontaktene eller trener/lagleder. Det bør være med en representant fra sportslig utvalg på hvert foreldremøte.  

Forslag til fokusområder: 

 • Skape samhold og godt samarbeid i foreldregruppa. 
 • Planlegge sesongen, herunder kjøring til kamper, ev. reise og lignende. 
 • Delegere arbeidsoppgaver. 
 • Planlegge og bli enige om ev. dugnader. 
 • Vurdere deltakelse på turneringer. 
 • Foreslå og planlegge sosiale tiltak for spillerne (og foreldrene?). 

Årshjul for foreldrekontakter:  

 • Mars: Delta på klubbens generalforsamling (Årsmøte) 
 • Mai: Arrangere foreldremøte for oppsummering av sesongen og planer for neste sesong. 
 • Etablere nødvendige støttefunksjoner rundt laget, herunder foreldrekontakt, arrangementsansvarlig/dugnadsansvarlig, etc. 
 • August: Delta på klubbens oppmannsmøte med for gjennomgang av sesongens aktiviteter. Dato publiseres på: www.kragerohandball.no og Kragerø IF Håndball sin facebook side primo august. 
 • September: Sjekk av spillerlisenser før seriestart. 
 • Desember: Arrangere foreldremøte med oppsummering av sesongens første halvde

Forventninger til deg som har barn som spiller i Kragerø IF Håndball:  

Tusen takk for at du lar barnet ditt spille håndball hos oss! Som klubb gjør vi alt vi kan for at barna skal trives, oppleve mestring, få gode venner og ha mange, fine opplevelser med håndballen. Det gjør vi i samarbeid med dere foreldre. Derfor har vi som klubb noen forventninger til dere som har barn i Kragerø IF håndball: 

 • Sørg for at barnet ditt møter på trening og kamp i god tid. Gi beskjed dersom barnet ikke kan møte. 
 • Kom på treninger og kamper – barna ønsker det! 
 • Vær innstilt på å hjelpe til med det du/dere kan, eksempelvis som foreldrekontakt, dugnad (sekretariat, kioskvakt etc.), kjøring til kamper og lignende. 
 • Ha en positiv innstilling til dommere, spillere og trenere både før, under og etter kamp. 
 • Betal medlemskontingent og treningsavgift i tide og gi beskjed ved ev. problemer. 
 • Respekter trenerens avgjørelser. Snakk med treneren, i stedet for om treneren. 
 • Bruk foreldrekontaktene hvis du har saker du vil ta opp. De tar sakene videre til klubben (sportslig utvalg). 
 • Gi oppmuntring til alle spillerne under kampen! 
 • Hjelp barnet ditt til å tåle både seier og tap. 
 • Støtt dommeren – ikke kritiser dommeravgjørelser. 
 • Respekter lagleders bruk av spillere. 
 • Vis respekt for det arbeidet klubben gjør – tilby din hjelp. 
 • Husk at det er barnet ditt som spiller håndball, ikke du. 

Kragerø IF Håndball drives av frivillige foreldre, som alle jobber for at ditt barn skal ha det bra i klubben! (se også foreldrevett reglene – legg de inn her som en link)