VELKOMMEN SOM TRENER I KRAGERØ IF HÅNDBALL!

Her får du informasjon om det å være trener i Kragerø IF Håndball. 

Politiattest:  

Idretten skal være et trygt sted å være for alle, og særlig for barn. Stadig flere institusjoner og virksomheter har innført politiattest, og frivillig sektor følger etter. 

Kragerø IF håndball krever politiattest av alle frivillige og ansatte som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med spesielle behov. Styret oppnevner en ansvarlig for å håndtere ordningen. 

Den styreoppnevnte skal sende inn søknad om politiattest til politiet. Søknaden må undertegnes av søkeren og av den styreoppnevnte. Attesten sendes fra politiet til den enkelte søker. Alle som skal ha politiattest må fremvise attesten for den styreoppnevnte. Den styreoppnevnte skal lagre opplysninger om hvilke personer som er avkrevd politiattest, at attesten er fremvist og dato for fremvisningen. Selve attesten beholdes av søkeren. 

Alle trenere i Kragerø  IF håndball skal fremvise gyldig politiattest. 

Kontaktperson for politiattester er pdd (14.3.22): Stig Tjessem-Karlsen 

 

Sportsplan:  

Alle klubbens trenere skal være kjent med klubbens sportsplan. 

Formålet med sportsplanen er å sikre spillerne et trygt og utfordrende treningsmiljø som gir alle et strukturert tilbud med gradvis progresjon i aktivitetsnivå og ferdighetsutvikling. 

Sportsplanen skal også gi trenere og trenerapparat en felles forståelse for klubbens retningslinjer for trening og ledelse av det enkelte lag. Dette vil sikre at det sportslige innholdet har en fellesnevner i alle klubbens lag, og dermed gi spillerne kontinuitet og trygghet i treningsarbeidet. 

(Legg link til sportsplan) 

 

Trenerens ansvar:  

Se sportsplan – legg ved link  

 

Trenerutvikling/utdanning:  

Se sportsplan – legg ved link