VELKOMMEN SOM SPILLER I KRAGERØ IF HÅNDBALL!

Her får du informasjon om det å være spiller i Kragerø IF Håndball.

 

MEDLEMSKAP 

Medlemskap følger av de generelle bestemmelser gitt av NIF. Nedenstående er utdrag fra NIF § 2-5: “Medlemskapet er gyldig fra den dag kontingent er betalt. For å ha stemmerett og være valgbar må et medlem ha vært tilsluttet idrettslaget i minst 1 måned og ha betalt kontingent, samt være fylt 15 år. Det er ikke mulig å avgi stemme ved fullmakt på årsmøtet, jf § 2-21. Alle medlemmer skal være registrert i MinIdrett” 

 

Inn- og utmelding av spillere 

Alle som skal trene og spille håndball i Kragerø IF Håndball må være meldt inn i Kragerø IF Håndball. Innmeldingsskjemaer finner du her

Når spillere slutter kan elektronisk utmelding benyttes, dette ligger på samme side som nevnt over. 

Drakten skal leveres tilbake til lagets foreldrekontakt/draktansvarlig.  

 

Overganger 

Overgang gjøres elektronisk via Min idrett.  

Slik bruker du Min Idrett: https://minidrett.nif.no  

Det er alltid spilleren som starter overgangsprosessen.  

Hvis du har brukt Min idrett tidligere:  

 1. Logg inn med brukernavn og passord. 
 2. Dersom du ikke husker brukernavnet og passordet ditt, klikk på “glemt brukernavn og passord”.

Har du ikke brukt Min idrett tidligere?  

 1. Klikk Ny bruker for å verifisere spilleren med fødselsnr. Gjøres kun første gang du skal inn på siden.
 2. Fyll ut den informasjonen du blir bedt om. 
 3. Du mottar påloggingsinformasjon som du logger deg inn med. 
 4. Overgang finner du til høyre under fanen “Min profil”. Ligger det ikke noe valg for overgang under denne fanen, så skyldes dette trolig at det er en duplikat på spilleren. Duplikat oppstår når brukeren legger inn en annen e-post adresse enn den som ligger i registeret fra før. Vennligst ta kontakt med din region eller NHF sentralt, slik at de kan slå sammen duplikatene. 
 5. Velg overgangstype. 
 6. Velg hvilken klubb du ønsker overgang til.
 7. Er du under 18 år må også navn og e-post adresse til foresatt legges inn. 
 8. Kryss av for “Jeg bekrefter og ha lest reglene for overgang”. 
 9. Trykk send søknad. 

Medlemskontigent - Kragerø IF Håndball og KIF Allianse 

Medlemskontingent i Kragerø IF Håndball fastsettes hvert år på årsmøtet. Gjeldende kontingenter finner du til enhver tid i klubbhåndboka

Nye medlemmer meldes inn via “Bli medlem”. Hver spiller må betale en medlemskontigent til Kragerø IF Håndball som for 2023 er fastsatt til 300,- for alle medlemmer. I disse 300,- er 150,- for medlemskap i KIF Allianse – der må alle være medlem for å spille håndball i Kragerø IF Håndball. Medlemskontigenten faktureres sammen med treningsavgiften dato.   

Treningsavgifter  

Teningsavgift faktureres to ganger pr. år. Sendes ut 15.september og 15.januar med betalingsfrist på 14 dager. Medlemsavgift på 300,- faktureres en gang per år.  

Treningsavgiften varierer utfra årsklasse: 

6-10 år 

1100,- 

11-15 år 

1600,- 

16-18 år 

2000,- 

Senior 

2600,- 

Veteran 

1200,- 

TH 

1200,- 

Medlemsavgift 

300,- 

 

Forsikring:  

Medlemmer under 13 år har barneidrettsforsikring gjennom Gjensidige. Forsikringen gjelder barn som deltar i aktivitet organisert av lag, klubb, krets eller forbund tilsluttet Norges Idrettsforbund. 

Trenere ledere og dommere er også dekket av forsikringen under trening og kamp tilknyttet organisert barneidrett. 

Les mer hos Idrettsforbundet. 

Lisens:  

Alle spillere og dommere som deltar i organisert håndballaktivitet skal løse lisens fra og med det kalenderåret de fyller 13 år. 

Dersom det skulle oppstå en skade på trening eller i kamp og lisensen ikke er betalt, gjelder heller ikke forsikringen. For det året spillere fyller 13 år betales det lisens som gjelder for perioden 1. januar til 31. august. Denne har forfall 1. januar. 

Vær oppmerksom på at lisensforsikringen ikke bare er relatert til kamp. Den dekker også skader som oppstår på trening.

Fra 01.01 det året spilleren fyller 13 år skal det kjøpes forsikringen LISE eller LISE+.  

Les mer om spillerforsikringer hos håndballforbundet

 

Treningsarenaer 

Håndballtreninger og kamper foregår i Kragerøhallen. 

Kragerø IF Håndball samarbeider med Motgym.  

KIF Allianse har lagt til rette for at håndballen kan bruke området på stadion.  

 

Bekledning:  

Kragerø If Håndball har Select som sin utstyrsleverandør. Det betyr at alt av bekledning til lagene skal være fra Select og kjøpt hos Sport 1 i Kragerø. 

Det er laget en egen klubbkolleksjon som er tilpasset klubben. På disse produktene er det 30% rabatt. Dette er utstyr som skal bli lagerført av Sport 1 Kragerø og som det dermed vanligvis ikke er bestillingstid på. 

For enkeltspillere/medlemmer:  

Bekledning og utstyr kjøpes hos Sport 1 i Kragerø med 20 prosent rabatt.  

 

Skademelding: 

Dersom en spiller blir skadet og må ha behandling, skal dette meldes elektronisk til Gjensidige  

Førstehjelp ved akutte håndballskader 

http://www.skadefri.no/idretter/handball 

 

Forventninger til deg som er spiller:  

Ledere, trenere og andre i klubben legger ned en god innsats for at du skal trives med å spille håndball i Kragerø IF Håndball. Når du spiller håndball i Kragerø forventer vi at du forholder deg til klubbens etiske retningslinjer og verdier, både overfor medspillere, trenere, motstandere, dommere og alle som arbeider for at du skal kunne spille håndball hos oss. 

Kompiskontrakt:  

Spillere over 12 år forplikter seg til å skrive under på en kompiskontrakt der hver enkelt har ansvar for å følge klubbens verdier og etiske retningslinjer.  

Overfor medspillere er jeg som spiller i Kragerø IF håndball: 

 • Inkluderende, positiv og støttende. 
 • Raus med ros og oppmuntring. 
 • Rask med å si unnskyld hvis jeg har kjeftet. 
 • Tolerant til at andre gjør feil. 
 • Konstruktiv for å løse konflikter. 

Overfor motspillere er jeg som spiller i Kragerø IF håndball: 

 • Hyggelig og blid og bruker ikke kjeft eller metoder som skaper konflikt. 
 • Ikke redd for å si unnskyld om jeg har hatt et «utbrudd». 
 • Jeg takker for kampen uansett resultat. 

Overfor trener/lagleder er jeg som spiller i Kragerø IF håndball: 

 • Lyttende. 
 • Støttende, kan være uenig, men på en saklig måte. 
 • Samarbeidsvillig. 
 • Direkte om jeg mener noe må korrigeres. 
 • Korrekt ved å gi beskjeder når jeg ikke kan komme. 
 • Lojal. 

Overfor dommere/regelverk er jeg som spiller i Kragerø IF håndball: 

 • Aksepterende til avgjørelser. 
 • Saklig når det er nødvendig å gi tilbakemelding ved grov feil. 
 • Korrekt og positiv. 
 • Jeg takker alltid for kampen. 

Overfor klubben er jeg som spiller i Kragerø IF håndball: 

 • Lojal, respektfull og viser iver og begeistring. 
 • Aktiv for å oppnå godt samhold. 
 • Villig til å bidra. 
 • Takknemlig til alle som bidrar for at jeg skal spille håndball.