Kragerø IF Håndball ble stiftet 8.november 1946 som en del av Kragerø Idrettsforening (KIF Allianse), og har lange tradisjoner i norsk topphåndball. 

Kragerø IF Håndball holder til i Kragerø Kommune. Klubben teller ca 350 medlemmer. 

Vi er en breddeklubb som drives i tråd med retningslinjer fra Norges Håndballforbund. Vi er en åpen og demokratisk organisasjon der formålet er å fremme gleden av å spille håndball. Kragerø IF Håndball skal være et fristed for alle, uansett sosial, økonomisk, religiøs og kulturell bakgrunn. Vi ønsker å beholde flest mulig lengst mulig, både spillere, trenere, støtteapparat og andre som sitter i ulike verv. For å beholde, og rekruttere spillere, skal alle få oppleve mestring på sitt nivå, og aktiviteten skal tilpasses hver enkelts ferdighetsnivå og ambisjoner. Det skal være rom for jobbe mot å bli best også. Kragerø håndball har lange tradisjoner med å ligge på toppnivå i norsk håndball. Etter noen år i 2.divisjon (og år i 3.div) er målet nå å jobbe med å få elitelisens og spill i 1.divisjon innen tre år. 

I sesongen 2022-2023 har vi 17 lag, samt en barnegruppe. Klubben har både junior, senior- og veteranlag, der junioravdelingen teller flest medlemmer. Kragerø`s A-lag på både dame- og herresiden spiller i 3.divisjon. Vi har også tilrettelagt håndball for barn, ungdom og voksne.

Kragerø IF Håndball er medlem av Norges Håndballforbund og driften skal være innenfor rammene gitt av Norges Idrettsforbund og Olympiske og Para-Olympiske komitè (NIF) for barn, ungdom og voksne. Det sportslige arbeidet skal preges av respekt, inkludering, frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. Alle idrettslige aktiviteter skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet. Kragerø IF Håndball tar et klart standpunkt i kampen mot vold, rasisme, mobbing og seksuell trakassering. I Kragerø IF Håndball er det å utvikle gode verdier like viktig som utvikling av gode håndballferdigheter. 

Ønsker du å vite mer om oss?

Du finner masse nyttig informasjon her på hjemmesiden. Uansett er du velkommen til å ta kontakt med oss enten du har lyst til å spille håndball selv, er foresatt til noen som vil prøve håndball ellerom du på annen måte vil bidra til et inkluderende håndballmiljø i Kragerø IF Håndball. Håndballgruppen drives stort sett av frivillighet i alle roller. Dersom du ønsker å engasjere deg i klubben, er du hjertelig velkommen! 

Hovedstyret

Se hvem som sitter i hovedstyret.

Medlemskap

Les mer om medlemskap i klubben.