Januar Aktivitet Ansvar
  Årsregnskap - kontakte regnskapskontor Styret
  Oppdatere hjemmesiden Klubbutvikler
  Oppdatere medlemsregister Sekretær
  Status medlemstall Sekretær og medlemsansvarlig
1.1.23 Frist for lisensbetaling for spillere født 2009 Lagledere, sportslig og sekretær
  Trenere: tid for å gjøre avtale med trenere for neste sesong. Trener/lagleder møte. Sportslig
  Utdanning: gjennomgang av kursaktiviteten for klubbens trenere/dommere og ledere. Melde inn behov for kurs til utdanning.rsn@handball.no  Sportslig og klubbutvikler
  Oppstart valgkomitè Valgkomitèen
15.1.23 Søke om bruk av hall i sommereferien til Kragerø kommune  

 

Februar Aktivitet Ansvar
  Trenermøte Sporslig leder 
  Innkalling til årsmøte Styreleder, sekretær
  Foreldremøter alle lag Trenere og sportslig
14.2.23 Frist for endring av klubbtilhørighet Sporstlig
15.2.23 Vegringsfrist for opprykk Sportslig
  Rema 1000 håndballskole - vinterferie uke 8 Klubbutvikler og sportslig
28.2.23 Betalingsfrist for 3.termin av serieavgiften Styret

 

Mars Aktivitet Ansvar
4.3.23 Søknadsfrist for spillemidler til idrettsutstyr Styret, kasserer
  Infomøte om sesong 23/24, trenere, lagledere, spiller, foresatte Sportslig og styret
  Infomøter i regi av Region Sør  
  Påmelding til beachserien åpner Trenere, sportslig
  Dommerkontaktmøte i Region Sør, meld på dommere til ny sesong når påmeldingen åpner 1.4. Fristen for å melde på dommere til ny sesong er 1.5. Dommere skal godkjenne påmelding innen 1.6  
31.3.23 Årsmøtet må være avholdt  
  Fakturere for medlemskontigent  

 

April Aktivitet Ansvar
 

Oppgaver etter årsmøtet:

 • oppdatering av organisasjonsfakta 
 • registrere klubbens endringer i OneDrive
 • oppdatering organisasjonsplan
 • oppdatering av hjemmeside
 • oppdatering av funksjoner og verv i SA
Styret
 

Første styremøte etter årsmøtet:

 • se oppgaver i OneDrive
 
30.4.23

Frist for å registrere medlemmer inn til NIF

 • 1.mai: frist for påmelding av dommere
 • 1.mai: frist for påmelding av lag
 • 1.mai: frist for søknad om partnerklubbsamarbeid
 
 

Påmelding til NHF`s aktiviteter. Disse påmeldingene finner du i turneringsadmin (TA)

 • NM Senior
 • NM Junior
 • Lerøykvalik
 • Bringkvalik
 • Regionsserier
 
 

Idrettsregistreringen

 • Antall medlemmer i klubben skal registreres i idrettsregistreringen med klubbens aktivitetstall. Post om dette kommer fra Norges Idrettsforbund, og registreringen skjer kun via innternett.
 

 

Mai Aktivitet Ansvar
1.5.23 Frist for påmelding til Bring og Lerøy Sportslig
1.5.23 Frist for påmelding av lag Sportslig
1.5.23 Frist for påmelding av dommere Dommerkontakt
1.5.23 Frist for søknad om partnersamarbeid Sporstlig
15.5.23 Søknad for å arrangere barnehåndballturneringer Sporslig og klubbutvikler
  Kragerø håndballakademi  
  Håndballting/regionsting  
  Samle inn drakter fra alle lag. Få oversikt over hva vi trenger til neste sesong.   
  Sende GTP for alle våre lag til Kragerø kommune v/servicesenteret - kopi til Idrettsrådet  

 

Juni Aktivitet Ansvar
1.6.23 Frist for gebyrfri trekning av lag Styret og klubbutvikler
21.6.23 Frist for søknad om Rema 1000 håndballskole i høstferien Sportslig og klubbutvikler
  Lotteri på bybrua - Vidar - oppstart medio juni/slutten av juni  
  Teams møte "Kast Ballen"  
30.6.23 Betalingsfrist for 1.termin av serieavgiften  
  Oppstartmøte for barnehåndballarrangører (oddetall)  
  Søke om lokale aktivitetsmidler - LAM  

 

Juli Aktivitet Ansvar
     
     
     

 

August Aktivitet Ansvar
1.8.23 Frist for betaling av lisens  
  Styremøter første mandag i mnd gjennom hele sesongen  
  Oppstartsmøter i de ulike komitèene  
  Politiattest - skal leveres til politiattestansvarlig i klubben  
  Obligatoriske dommermøter og kick off for dommere  
  Dommerdagbok - hver enkelt dommer vil finne sin dommerdagbok på Region Sør sin hjemmeside  
  Banedagbok - viktig verktøy for klubbtrenere  
  Arrangement. Vaktlister for arrangement ferdigstilles og publiseres til lagene.  Arrangementskomitèen
 

Opplæring av foresatte:

 • fair play vertens oppgaver
 • bruk av klokke og Live
 • dommerutbetaling av barnehåndballturnering
 
 

Utstyr, materialforvalter skal ha alle drakter og annet utstyr klart. 

 

 

September Aktivitet Ansvar
  Kick off for hele klubben  
  Planlegge skolemesterskap for 2.-4.trinn og 5.-10.trinn  
  Trenere/oppmenn/tillitsvalgte MÅ registreres i TA/SA  
  Fri omberammingsperiode (aug/sept)  
1.9.23

Lisens - det er lisensplikt for 

 • alle spillere fom 01.01 det året de fyller 13 år  
 • alle påmeldte dommere
 • alle ledere som sitter på benken i NHF`s kamptilbud
 

 

Oktober Aktivitet Ansvar
  Trenerforum ungdom Sportslig leder og klubbutvikler
     
     
     
     
     

 

November Aktivitet Ansvar
     
     
     
     

 

Desember Aktivitet Ansvar
  Grøtfest/juleavslutning for alle lag