Hver høst (oktober) arrangeres skolemesterskap for 5.-10.trinn. 

De siste årene har også 2.-4. trinn hatt sitt eget skolemesterskap. 

Pengepremier blir sponset av vår hovedsponsor Sparebanken Sør.