På høsten i forbindelse med sesongstart (september) arrangerer vi Kickoff/håndballfest for hele klubben med presentasjon av lagene, utmerkelser, mat, leker og spill. Alle lag kler seg i den gule Kragerødrakta ev annen lagsbekledning.