Barnehåndballturneringer sesongen 22/23 

6-8 åringene spiller alltid lørdag.

9-10 åringene spiller alltid søndag. 

Man må melde på lag ca en mnd før aktuell turnering. Lagleder for hvert enkelt lag har ansvar for dette. 

Hvor turneringen skal spilles får man vite ca 2 uker før turneringen - det er flere arrangørsteder i regionen per spilledato. Som regel samles alle guttelagene i Skienshallen på turneringen før jul. Man prøver også å samle flest mulig guttelag i et par haller siste turnering i april. 

 

Spilledatoer 2022/2023: 

Lørdager (6-8 år): 24.9, 22,10, 19.11, 10.12, 14.1, 11.2, 11.3, 15.4

Hjemmerunde i Kragerøhallen: 11.2. 2023. Da forventes det at trenere og støtteapparat står for gjennomføringen med veildening av medlemskontakt Marianne Lutro og arrangementskomitèen.

Søndager (9-10 år): 25.9, 23.10, 20.11, 11.12, 15.1, 12.2, 12.3, 16.4

Hjemmerunde i Kragerøhallen: 20.11.2022 og 15.01.2023. Da forventes det at trenere og støtteapparat står for gjennomføringen med veildening av medlemskontakt Marianne Lutro og arrangementskomitèen.