Kragerø Idrettshall består av 2 haller på ca 1000 kvm per hall, med tilhørende garderober og dusjanalegg. Den gamle delen av hallen stod ferdig i 1974. Hallen ligger på Kalstad, litt utenfor bykjernen. Adresse: Frydensborgveien 13, 3772 KRAGERØ. 

I dag brukes hallene av håndball, badminton, helseportlaget, turn og basket. Hallene leies ut til arrangementer.

Kafè kan disponeres etter avtale med Kragerø IF Håndball, kontakt dugnad@kragerohandball.no

Instrukser

Informasjon om fast utleie 

Les mer på kommunens hjemmeside

Informasjon om tilfeldig utleie

Les mer på kommunens hjemmeside

Reglement for utleie av kommunale lokaler

Les mer på kommunens hjemmeside

Hallkomitéen

Tittel Navn E-post Telefon
Medlem  Heljar Hogner  Send e-post 46806369
Medlem Lars Falck  Send e-post  
Medlem Stig Norheim Send e-post  
Medlem  Anders Jonskås Send e-post  
Materialforvalter  Vidar Lutro  Send e-post 45969626