Kioskansvarlig

Marianne Lutro
Tlf 413 84 371
E-post: medlem@kragerohandball.no

Instrukser for kiosk

 • Kioskansvarlig har ansvar for at det er kioskdrift i hallen når det er kamper og arrangementer i håndballens regi, og sette opp vaktlister i god tid før disse.  
 • Kioskansvarlig har ansvar for at det er kioskdrift på treningskvelder, og setter opp vaktlister for disse.  
 • Vaktlistene skal inneholde hvilke lag som har ansvar for hvilke uker gjennom året, og overlevere denne listen til den kioskansvarlige på hvert lag.
 • Kioskansvarlig har økonomiansvar for kiosken, er ansvarlig for kassen og sender bilag til regnskap.
 • Leder er ansvarlig for at Ipaden til enhver tid er oppdatert med varetilbud og riktige priser.
 • Ansvar for oppdatering/vedlikehold av kiosk iZettle.
 • Innkjøp av utstyr og varer kiosk.
 • Kontaktperson for vareleverandører.
 • Leder lager informasjonslister/retningslinjer; før, under og etter kioskvakt.  Skal være lett synlig (Disse henger i kiosken og alle kontaktpersoner i de forskjellige lagene har disse digitalt).
 • Tilgjengelig telefonnummer til kioskansvarlig - skal henge synlig på tavla.
 • Lære opp kioskkontakter i hvert lag i et oppstartsmøte ved sesongstart.
 • Holde vareopptelling ved årsslutt og overlevere resultatet til styret.
 • Overlevere nøkler til ukesansvarlig og få dem igjen ved ukens slutt.
 • Hente kioskens inntekter ved ukens slutt. Føre disse inn i kassedagboka, og sette pengene i banken.
 • Vaske ned kiosken og lageret to ganger i året; til jul og ved sesongslutt.