Tittel Navn E-post Telefon
Leder arrangement  Anne Bugge Strandås  Send e-post 47263074
Medlem Lene Svendsen Svenum Send e-post 95135006
Medlem Marianne Hansen Send e-post 92467094
Medlem  Kjell Ivar Eltvik Send e-post 92213690
Medlem  Bjarne Lunden Send e-post 91342840
Medlem  Fredrik Windegaard    
Medlem  Vicky Chediak    

Arrangementskomitè: 

 • Skal sørge for at alle arrangement i Kragerø IF Håndball sin regi blir planlagt og gjennomført på en ryddig og ordentlig måte.  
 • Ha løpende kontakt med foreldrekontakter.  
 • Leder utpekes av styret. 
 • Består av frivillige deltagere. 
 • Ansvar for at de arrangement håndballgruppen får tildelt blir avviklet i henhold til gjeldende regler og lover fastsatt av Norges Håndballforbund og NHF Region Sør i samarbeid med dugnadsansvarlig. 
 • Ansvarlig for fordeling av oppgaver og ansvarsområder under klubbens arrangementer. 
 • Søke NHF/Region Sør og kommune om avholdelse av turneringer sammen med klubbutvikler.  
 • Gjøre tilgjengelig og kontinuerlig oppdatere egen arrangementsinformasjonsmappe/sharepoint.  
 • Ansvarlig for å skaffe 2 personer til sekretariat og tidtaking (og speaker) til alle kamper i 2. div eller høyere.(iflg.NHFs kamp og konkurransereglement) 
 • Kvalitetssikre at informasjon / innkalling til arrangement er mottatt og bekreftet av foreldrekontaktene på de respektive lag.  
 • Leder kan innkalles til relevante saker i styremøter.